Izjava o varovanju osebnih podatkov

Splošno o varovanju zasebnosti:

Podjetje Gabrovšek-Grča d.o.o., Kamnogoriška cesta 60, 1000 Ljubljana, e-mail: info@slo-grca.si, tel.: +386(1)5103950, kot upravljalec osebnih podatkov, ki jih pridobi pri svojem poslovanju, z njimi ravna z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Zavezujemo se, da bodo pridobljeni osebni podatki uporabljeni zgolj za namene, za katere so bili posredovani in v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov ter da vaših osebnih podatkov ne  bomo posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih. V skladu z načelom sorazmernosti zbiramo in obdelujemo zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujne za nemoteno poslovanje.
Obisk spletne strani - piškotki:

Ob vsakem obisku spletne strani www.slo-grca.si se o vašem obisku zbirajo podatki le z uporabo piškotkov. Piškotki so majhne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo spletno stran in kaj ga pri tem zanima. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo posameznika. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo preden se piškotek shrani. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in se jih ne povezuje z drugimi podatki.

Pošiljanje povpraševanja:

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za naše storitve. V ta namen podjetje od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime,
 • e-naslov,
 • zadeva,
 • podatki o vsebini vašega povpraševanja.

Tako pridobljeni podatki se bodo uporabili za odgovor na vaše povpraševanje oz. pripravo ponudbe in sklenitev pogodbe. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe. Vaše podatke, ki nam jih posredujete na podlagi izpolnitve kontaktnega podatka, lahko uporabljamo za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

Uporabniki vaših podatkov:

Vsi pridobljeni podatki, ki jih bomo od vas pridobili, bodo uporabljeni v skladu z nameni, za katere so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku,
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

 

Obdobje hrambe:

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • za podatke Google Analytics velja Pravilnik o zasebnosti Google, ki je dostopen na spletni strani  http://www.google.com/policies/privacy/
 • podatki o povpraševanju in ponudbi se hranijo do preklica,
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjenimi pogodbami se hranijo v skladu z zahtevami zakonodaje in sklenjenimi pogodbami.

 

Vaše pravice:

Uporabnik ima v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo EU (2016/679) pravico zahtevati: dostop oz. seznanitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave za svoje osebne podatke, ki so predmet obdelave pri obdelovalcu. Prav tako ima uporabnik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov na spletni strani www.slo-grca.si pa lahko naslovi tudi na naš elektronski naslov ali preko kontaktnega obrazca.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, R. Slovenija, https://www.ip-rs.si Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.